دانلود رایگان


فرم کامل و قابل ويرايش نمونه قرارداد وكالت خريد و انتقال وام با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد وکالت خرید و انتقال وام با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه

دانلود رایگان فرم کامل و قابل ويرايش نمونه قرارداد وكالت خريد و انتقال وام با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه نمونه قرارداد وكالت خريد و انتقال وام با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه با قابليت ويرايش کامل در دسترس شماست.

نمونه قرارداد وكالت خريد و انتقال وام
موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .........................................................................
وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................................................................
مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به بانک مسکن شعبه ........................ و اقدام در خصوص انجام امور و عملیات بانکی یک فقره حساب بانکی انتقالی بشماره ............................... از بانک مسکن ........................... به بانک یاد شده حسب الاظهاره و افتتاح هرنوع حساب نام و برای موکل تحت هر شماره و مشخصه و خصوصیت در راستای خرید مسکن و برداشت و دریافتهر مقدار وجه ولی بکرات از حساب تعیین شده و مشخص شده بنام موکل در خصوص موضوع مذکور و واریز هر مقدار وجه ولو بکرات به حساب افتتاح شده و انجام کلیه امور و مراحل بانکی مورد نیاز و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات بانکی تحت هر عنوان بابت خرید واحد مسکونی و انعقاد هر یک از عقود و عملیات بانکی تحت هر عنوان و اسم و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک مربوطه بانکی تحت هر نام و با حق مراجعه به هر یک از بنگاههای املاک و دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات ، مراجع و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی ششدانگ ................................................. با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و گاز آن از هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل مرقوم بنام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و با قبول کلیه شروط و قیود و تعهدات و الزامات و مندرجات و مفاد سند رهنی بداهتاً در صورت در رهن و وثیقه بودن ملک و رقبه مد نظر برای خرید و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک منجمله سند مالکیت دفترچه ای از اداره ثبت اسناد و املاک و به رهن و وثیقه گذاردن تمامی ششدانگ رقبه خریداری شده بنام موکل با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع آن و با هر پلاک و مشخصه ثبتی و عرفی تعیین شده برای ملک و امتیازات و اشتراکات منصوبه در ان که خود وکیل آنها را ارائه و تعرفه و اعلام می کند نزد بانک یاد شده و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت اعطاء اختیارات لازمه ببانک و وصی و وکیل قراردادن بانک در وصول مطالبات و عنداللزوم اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز .............
براي دانلود از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد وکالت خرید و انتقال وام با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تفاوت عجب و غرور

پاورپوینتی در مورد روابط صنعتي

پاورپوینتی در مورد روابط صنعتي

صفر تا صد افزایش ممبر فیک

پروژه استپ موتور چپ گرد و راستگرد

نقش اخلاق و عرفان در نظام سياسى اسلام 40 ص

فایل گزارشات کارورزی 1 ..

پاورپوینت مروری اجمالی بر سيستم نگاهداري داده ها 42 اسلاید

دانلود تحقیق در مورد كمپرسور چيست

پاورپوینت مینیمال در معماری و معماری بیونیک