دانلود رایگان


درمورد بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان درمورد بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

دانلود رایگان درمورد بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران فرمت فایل:ورد


لینک بازاریابی اختصاصی فروشگاه دانشکده ها:http://filesell.ir/loginform.php?rid=32636&pps=32636
تعداد صفحه : 32 صفحه


‏بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول)
‏چكيده
‏جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي رفتار مجرمانه است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس برداشت و تصاحب و در تصرف غير قانوني استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏كليدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت.

‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد .‏ علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.
‏در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .
‏لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .
‏در اين مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاري در مورد هر يك از جرايم ياد شده ، تعريفي از آنها ارائه خواهيم داد . سپس در قسمت بحث و بررسي ، آنها را از لحاظ ركن مادي و ركن معنوي مقايسه و مطالعه خواهيم كرد . در مبحث ركن مادي از موضوع جرم ، وصف و خصوصيت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتيجه مجرمانه سخن مي گوييم . از آنجا كه تمايز و تفاوت عمده اين دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نيز بررسي خواهيم كرد ‏. در بحث ركن معنوي راجع به علم و آگاهي مرتكب ، سوء نيت عام و سوء نيت خاص در هريك از جرايم ياد شده مطالبي ارائه مي شود و در خاتمه به نتيجه گيري خواهيم پرداخت .
‏اولين بار قانونگذار ما جرايم ياد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ ليكن در سال 1355 ، با اصلاح موادي از قانون ياد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1362 ، با تصويب قانون تعزيرات ، مواد (75و76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152و ‏153) قانون مجازات عمومي گرديدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غير قانوني بود . سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در سال 1376 ، قانونگذار طي ماده (5) اين قانون ، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . بنا بر اين ، ركن قانوني جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ركن قانوني جرم تصرف غير قانوني ، ماده (598) قانون مجازات اسلامي است .
‏حقوقدانان تعاريف مختلفي را براي اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم . بعضي گفته اند : هو كُلُّ عملٍ يكشف عن نيه الفاعل في تَغيير حيازَته للمال المسلم اليه حيازه ناقصه الي حيازه كامله تعبر عن نيه التملك ، يعني : اختلاس بر عملي اطلاق مي شود كه كاشف از نيت مرتكب در تغيير دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ يعني تغيير تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به نيت تملك تعبير مي شود . اين تعريف فاقد قيد وصف و خصوصيت مرتكب است و خيانت در امانت را هم شامل مي شود .


درمورد بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص


دانلود درمو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش كارآموزي قطعات پیش ساخته بتنی در شركت خانمان - kk9

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران; ... پاورپوینت درمورد ...

گزارش كارآموزي قطعات پیش ساخته بتنی در شركت خانمان - kk9

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران; ... پاورپوینت درمورد ...

پاورپوينت نظريه ارگانيسمي و تطبيقي ورنر

پاورپوينت نظريه ارگانيسمي و تطبيقي ... اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران ...

دانلود تحقیق رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد ...

... قانوني بودن حقوق كيفري ... بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران ...

اختلاس - دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی فوق ...

«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقی است».

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... قانوني در حقوق ايران و ... كيفري ايران. 167 برگ. بررسي ... تطبيقي اختلاس و تصرف غير ...

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی

جرم منازعه در حقوق كيفري ايران. ... ايران . بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني ...

مقاله دروغ

تحقیق در مورد استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) (آ اس آ)11 ص

گزارش تخصصی افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود مقاله کامل درباره ساختار ذهنی مغز

تحقیق جامع (تهران و زلزله)68ص

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

تعلیم و تربیت در اسلام

آغاز حكومت خاندان قاجار2

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه